TIN TỨC


GEL KẺ MẮT TONYMOLY BACKSTAGE GEL EYELINER ĐỔI MẪU MỚI 12/2013


Lượt xem: 3994

Các bạn chú ý toàn bộ lô gel kẻ mắt tonymoly được sản xuất từ tháng 12/2013 sẽ có sự khác biệt với lô cũ , hãng đổi mẫu thay thế chiếc bút kẻ dài hơn so với loại bút cũ , giúp cầm vừa tay và dễ kẻ hơn nhé .

Tin tức khác