TIN TỨC


HẠN SỬ DỤNG - CÁCH ĐỌC HẠN SỬ DỤNG & CÁCH BẢO QUẢN MỸ PHẨM


Lượt xem: 123979

☆~HẠN SỬ DỤNG - CÁCH ĐỌC HẠN SỬ DỤNG & CÁCH BẢO QUẢN MỸ PHẨM (화장품 유통기한 - 유통기한 읽는 방법 & 보관방법)~☆

Đôi khi, vì ít trang điểm hay quá yêu thích thỏi son, thanh mascara...mà bạn không nỡ bỏ đi sau một thời gian dài(긴 기간, 긴 시간, 오랫동안) sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết các loại mỹ phẩm đều có thời hạn sử dụng nhất định trước và sau khi mở nắp. Nếu để quá lâu mỹ phẩm sẽ không còn lành tính như ban đầu, hoặc trong khi sử dụng không bảo quản đúng cách cũng sẽ làm cho mỹ phẩm biến chất và có thể gây kích ứng, phát sinh mụn. Đối với các bạn nam mỹ phẩm sử dụng thường rất đơn giản, nhưng dù vậy các bạn cũng nên chú ý đến thời hạn sử dụng mỹ phẩm. .

Cách đọc hạn sử dụng:
Thông thường hạn sử dụng được in ở dưới đáy lọ hay hộp mỹ phẩm. Với trường hợp dạng tuýp thường được in ở phần dẹp phía dưới.

1. Ký hiệu hạn sd kiểu Hàn: năm/tháng/ngày까지
Vd: 2015.11.17까지 → Hạn sd đến ngày 17/11/2015.
2. EXP là viết tắt của Expiry Date, tức 'Hạn sử dụng'.
Vd: EXP 05.05.2016 → Hạn sd đến ngày 5/5/2016.
3. BBE hoặc BE là viết tắt Best Before, tức 'Hạn sử dụng duy trì hiệu quả sản phẩm tốt nhất'.
Vd: BBE 04.02.2013 → Hạn sd đến ngày 4/2/2013.
4. Số(tháng+năm) + LJ + số(ngày).
Vd: 1014LJ23 → Hạn sd đến ngày 23/10/2014.
5. Viết tắt chữ cái đầu của tháng bằng tiếng Anh.
Vd: October(tháng 10) được viết tắt là 'O'.
6. Số +M = Month (Tháng).
Vd: 12M → Hạn sd là 12 tháng, hay 1 năm.
7. PAO là viết tắt của Period After Opening, tức 'Hạn sử dụng sau khi mở nắp'. Với những sản phẩm không ghi PAO thì thông thường hạn sử dụng sau khi mở nắp là 3 năm.

Cách xem ngày sản xuất:
Có nhiều hãng mỹ phẩm không ghi rõ hạn sử dụng của sản phẩm mà chỉ ghi ngày sản xuất, từ ngày sản xuất được ghi sẽ tính ra được hạn sử dụng. Tương tự như hạn sử dụng ngày sản xuất cũng được in dưới đáy lọ, họp hay tuýp mỹ phẩm.

1. Ký hiệu ngày sản xuất kiểu Hàn: năm/tháng/ngày제조.
Vd: 2013.11.18제조 → Sản xuất vào ngày 18/11/2013.
2. PRO, P, PROD, PRD là viết tắt của Product Date, tức ngày sản xuất.
Vd: PRO 11.01.14 → Sản xuất vào ngày 11/1/2014
3. MFD/MFG/M là viết tắt của Manufactured, tức ngày tháng năm sản xuất.
Vd: M 15.03.14 → Sản xuất vào ngày 14/3/2014.
4. Chữ cái(thứ tự bẳng chữa cái tiếng Anh = tháng) + số(năm) + chữ cái(viết tắt nơi sản xuất + số(ngày).
Vd: I13H30: → I là chữ cái thứ 9 trong bảng chữ cái tiếng Anh, tức tháng sản xuất là tháng 9 → Sản xuất vào ngày 30/9/2013 tại công xưởng H.

★ Cùng học tiếng Hàn:
- Mỹ phẩm: 화장품.
- Hạn sử dụng: 유통기한 → 유통(하다): lưu thông / 기한: kỳ hạn, thời hạn.
- Đọc: 읽다. 읽어요.
- Phương pháp, cách thức: 방법.
- Bảo quản, giữ gìn: 보관(하다).
- Thỉnh thoảng, đôi lúc, chút ít: 때때로, 가끔, 이따금.
- Trang điểm: 화장(하다), 메이크업(하다).
- Tình yêu: 사랑 → 사랑하다: yêu.
- Thích: 좋아하다.
- Vứt, quăng; Từ bỏ, vứt bỏ; Không dòm ngó, mặc kệ, bỏ mặc: 버리다. 버려요.
- Thời điểm, thời gian, khoảng thời gian, thời giờ, giờ; Tiếng đồng hồ: 시간.
- Khoảng thời gian, thời hạn, thời gian: 기간.
- Dài: 길다. 길어요.
- Sử dụng, dùng: 사용(하다).
- Tuy nhiên: 그러나, 그렇지만.
- Đa phần, phần lớn, hầu hết, hầu như: 대부분.
- Gần như, hầu như, gần, xấp xỉ: 거의.
- Trước (nói thời gian): 전 / Sau (nói thời gian): 후, 뒤.
Vd: 사용 전; 사용 뒤: trước khi sử dụng; sau khi sd.
- Nắp, nút, vung: 뚜껑.
- Mở, mở ra: 열다, 열어요. 오픈(하다).
- Mở thư, mở bao, mở thùng, bắt đầu chiếu phim: 개봉(하다).
- Lâu: 오래 → 오랫동안: trong thời gian lâu, lâu dài, dài ngày.
- Ban đầu; Lần đầu tiên, trước tiên, đầu tiên: 처음.
- Lành tính; Lành tính; Dương tính: 양성.
- Biến chất, trở nên xấu đi, hư hỏng: 변질(하다).
- Gây kích ứng: 자극시키다, 자극시켜요.
자극(하다): Kích thích, khích lệ, động viên.
- Phát sinh, xảy ra, xuất hiện: 발생하다.
- Phát sinh cái gì đó; Thức dậy, đứng dậy, tỉnh dậy: 일어나다.
- Mụn (trứng cá): 여드름, 트러블.
- Đơn giản, giản đơn: 간단하다.
- Chú ý, lưu ý, lưu tâm, quan tâm: 주의(하다).

Tin tức khác